1

GDPR - General Data Protection Regulation. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016.

Předmět a cíle - Stanovit pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a pravidla pro pohyb osobních údajů. Nařízení chrání základní práva a svobody fyzických osob se zaměřením na právo ochrany osobních údajů. Volný pohyb osobních údajů v Evropské unii není z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů omezen ani zakázán.

Věcná působnost - Nařízení se vztahuje na automatizované zpracování osobních údajů i na neautomatizované zpracování osobních údajů obsažených v evidenci nebo těch, co mají být zařazeny do evidence. Nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné:

Одақ туралы заңға сәйкес келмейтін іс-шараларды орындау кезінде;
Мүше-мемлекеттер Еуропалық Одақтың 2 тарауының V тақырыбы шеңберіне енетін қызметті жүзеге асыруда;
жеке тұлға немесе тек қана жеке қызмет барысында жеке тұлға;
құзыретті органдар қылмыстық құқық бұзушылықтың алдын алу, тергеу, анықтау немесе қылмыстық қудалау немесе қылмыстық жазалауды жүзеге асыру, оның ішінде қоғамдық қауіпсіздікке қауіп-қатерді болдырмау және алдын алу мақсатында.
Одақтың мекемелері, мекемелері, кеңселері мен агенттіктері жеке деректерді өңдеуді, атап айтқанда, ХNUMX / 45 ережесімен (ЕС) реттейді. 2001 / 45 ережесі (ЕС) және жеке деректерді өңдеуге қатысты басқа да Одақтың құқықтық актілері 2001 бабына сәйкес осы Ереженің қағидаларына және ережелеріне сәйкес келеді. Осы Ереже 98 / 2000 / EC директивасын қолдануына нұқсан келтірмейді.

Osobní údaje - Nařízení zpřesňuje a rozšiřuje okruh a definici osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Osobním údajem proto nejsou např. údaje o právnické osobě (o jejích zaměstnancích už ale ano), údaje o osobách zemřelých, nejsou to údaje, které konkrétní osobu neztotožňují (např. pouhé běžné jméno a příjmení) a mezi osobní údaje nepatří údaje anonymizované, tedy takové, které původně možnost identifikace osoby obsahovaly, ale takový identifikátor z nich byl odstraněn. Oproti dřívější praxi směrnice naopak mezi osobní údaje zařazuje i dynamické IP adresy či jiné virtuální identifikátory.

Závaznost - Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Z obsahu - Nařízení definuje zásady zpracování osobních údajů a podmínky zákonnosti jejich zpracování. Upravuje také podmínky vyjádření poskytnutého souhlasu se zpracováním údajů a poskytování informací a přístupu k osobním údajům.

Vybraná práva subjektu údajů - Mimo dalších, má subjekt údajů následujcí práva:

жөндеуге арналған
өшіру (ұмыту құқығы)
өңдеуді шектеу үшін

GDPR v Česku - Podle zjištění Hospodářské komory nebyla ještě koncem roku 2017 připravenost podnikatelů na GDPR vysoká, někteří o nové povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů nejspíše ani nevěděli. Zavedení GDPR by u živnostníků nemělo trvat déle než měsíc.

Мектептер үшін GDPR-ті енгізу - жақсы келісімге қол жеткізу дегенді білдіреді, себебі кейбір ата-аналар өз келісімін бермесе, олар мектептің презентациясын шектейді, ол қараңғылықты пайдалануы керек, кейбір сыныптар мүлдем ұсынылмайды. Ата-ананың келісімі қажет болуы мүмкін, мысалы, бала математикалық жарыстарда жеңіске жететін және суретке түсуге рұқсат етілген, жарыстың нәтижелерін жариялаумен және жеңімпаздың фотосуреттерімен заңды өкілдің келісімі. Мектептердегі жеке деректерді қорғау тек қана балалардың атаулары туралы ғана емес, олардың ата-аналарының есімдері туралы. Мектеп басшылары әрдайым қателесуден қорқатыны қауіп бар.

Үкіметтің мақұлдаған жеке деректерді өңдеу туралы заң жобасы ХNUMX жылдан бері балаларға ата-аналарының келісімінсіз деректерді өңдеуге келісім беруге мүмкіндік береді. Түпнұсқа модель 15-ны жылдар бойы есептеп шығарған, бірақ жеке деректерді қорғау басқармасының бастамасымен көбейтілді. Кәсіподақтар мен жұмыс берушілер кәсіподағы 13 ұшуын бірнеше жыл талап етті.

Ауруханаларда, мектептерде және муниципалитеттерде жеке деректерді қорғауды арнайы өкілдің қадағалауы керек. Қыркүйек айының соңында 2017 муниципалитеттерге, кеңселерге және фирмаларға комиссары жұмыстан кететін жұмысты қаншалықты жұмсайтынын және олардың ақшасын қалай алуға болатындығына түсініксіз болды.

Пайдаланушы агенттердің консервативті бағасы 600 миллион крон болып табылады, қосымша шығындар кіріс талдауларына, қамқоршылар мен бағдарламалық қамсыздандыруға арналған жаңа компьютерлерге жұмсалады. Білікті мамандардың жетіспеушілігі болғандықтан, бір маманның көп қалалық залдарда жұмыс істей алатындығынан, бірақ үлкен муниципалитеттердің жеткіліксіздігі және көп қажет болуы мүмкін. Ішкі істер министрлігі кем дегенде он муниципалитетке бір комиссары жұмыс істеуге кеңес берді.

ортақ пайдалану
Сұрақ қойылды